Kommiteer

För att stötta löpande verksamhet samt övriga aktiviteter finns ett antal kommitéer.

 

Varje kommitté motsvarar ett särskilt ansvarsområde i styrelsen. Ansvarig för kommitén har därför ett nära sammarbete med denna styrelseledamot.