Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till en ny termin
2018-08-20 22:16
Några av KGF:s drygt 120 ledare som kommer ta emot gymnasterna nu när höstterminen börjar
Det är med stor glädje vi hälsar er välkomna till en händelserik, lärorik och rolig termin i Karlskrona Gymnastikförening.

KGF:s ledstjärnor

Långsiktighet – Engagemang – Kompetens – Utveckling

 

Långsiktighet

Genom att ha en stabil ekonomi. Vi är varsamma vad gäller utgifter och hanterar med förnuft föreningens resurser.

Genom att bygga goda relationer mellan gymnaster, ledare, föräldrar och styrelse. Det ska vara roligt att träna och leda i vår förening.

Genom att bedriva en verksamhet som kan erbjuda något som passar alla. Vi har i dagsläget grupper inom Barnverksamhet, Truppgymnastik, Breddgymnastik, Parkour och Cheerleading. Vi vill att så många som möjligt ska finna rörelseglädje under så lång tid som möjligt i livet. Gymnasterna ska ges en allsidig och meningsfull fritidssysselsättning.


Engagemang

Våra ledare och andra vuxna i KGF ska vara föredöme för gymnasterna och vi verkar för en öppen föräldrakontakt.

Vi tar avstånd från droger, rasism och våld. Vi arbetar aktivt med frågor som rör våra barns säkerhet.

Vi vill verka för att våra gymnaster får en fin utveckling både inom sin idrott och som personer.

Vi ser mycket positivt på att ta del av och ta tillvara engagerade föräldrars vilja att bidra.


Kompetens

Våra ledare håller en hög utbildningsnivå genom att KGF satsar på utbildning för sina ledare.

Alla gymnaster får ta del av en professionell verksamhet där gymnasternas fysiska och personliga utveckling sätts i centrum.

Verksamheten vilar på ett hängivet engagemang från alla aktiva, där stommen är ett stort antal erfarna tränare med tävlingsbakgrund. Våra erfarna ledare hjälper till och stöttar våra yngre tränare


Utveckling

Som förening vill vi utvecklas och är öppna för förslag från våra ledare, medlemmar och föräldrar. Vi vill utvecklas och är nyfikna på nya möjligheter och lösningar.

Vi sätter individens utveckling främst både inom sin idrott och som person. Gymnasterna ska känna att de utvecklas från den nivå de befinner sig med just sina förutsättningar. Detta samtidigt som KGF står för tolerans, jämlikhet och kamratanda som nås genom god samverkan mellan alla i föreningen.


Föreningens förväntan på dig som förälder

Du som förälder är viktig i vår förening. Bäst resultat får vi genom ett gott samarbete. Nedan har vi försökt tydliggöra vad vi behöver förvänta oss av er som föräldrar/målsmän.


Du förväntas…

 • Betala medlemskap och träningsavgift senast 10 dagar efter erhållen faktura. Vår verksamhet är helt beroende av dessa intäkter. KGF fakturerar oftast via mail, så håll koll i maillådan. Därför är det också viktigt att vi har era gällande mailadresser. Vid sen eller utebliven betalning skickas en påminnelse via post, då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor. Gymnasten avstängas från träningen om betalning inte sker i tid. Vi i styrelsen tar kontakt med er innan denna situation uppstår.

 • Delta i de städningar av gymnastikhallen i Rosenholm som tilldelas gruppen. Antalet städningar styrs av antalet träningstimmar som gruppen har i Rosenholmshallen och brukar röra sig om en eller två gånger per termin. Städning sker alltid varje söndag på morgonen mellan 07:00-09:00. Att själva städa hallen innebär en bra besparing för föreningen och gynnar våra gymnaster.

 • Vara uppmärksam och engagerad! Vi vill att du är en engagerad och delaktig förälder. Reagera och ingrip om något uppstår. Var uppmärksam på skadegörelse, mobbning eller annat som vi inte vill ha i vår förening. Försök hitta lösningar eller prata med ledare eller styrelse. Dina iakttagelser och synpunkter är viktiga för oss.

 • Medverka för god sammanhållning. Medverka till att få en god kontakt med gymnaster och gymnasternas föräldrar inom och utanför gruppen. Delta på föräldramöten som brukar hållas någon gång per termin. På dessa får man information om hur träningen är upplagd för terminen och vilka tävlingar som planeras. Här kan man passa på att planera för aktiviteter för barnen utanför gymnastikhallen. Passa också på att lära känna ditt barns tränare och ge återkoppling på verksamheten.

 • Bli hjälptränare om du vill! Vi har alltid behov av engagerade föräldrar som kan tänka sig att ta på sig en hjälptränarroll. KGF håller från och till hjälpledarutbildningar för att stötta dig som förälder i rollen. Kanske sitter du ändå kvar under träningen, fråga ledaren om du kan hjälpa till. Ser du inte att tränarrollen är något för dig kan du kanske bidra i styrelsearbetet. Vi är alltid i behov av engagerade föräldrar!

 • Betala för kost och eventuella övernattningar för gymnast i samband med tävlingar.

 • Betala för bussresor. Vid tävling utanför Karlskrona kommun anordnar föreningen resa med gemensam buss. Alla gymnaster reser till och från tävlingen med bussen av säkerhetsskäl. Det blir också ett tillfälle för barnen att bygga teamkänsla och umgås utanför träningen. Att resa med buss till tävlingar kostar i dagsläget 100 kronor, oavsett vart resan går. Detta betalas av föräldern. Finns det platser kvar i bussen säljer vi gärna dessa till föräldrar som vill följa med sitt barn på resan.

 • Bekosta tävlingskläder till sin gymnast. Varje ledare informerar inför tävling vilken tävlingsdräkt som gäller. Dessa finns att köpa i Rosenholmshallen och försäljningstillfällen ges i Rosenholmshallen inför tävlingsperioden. Bra att veta att är också att KGF har ett samarbete med Team Sportia när det kommer till föreningens träningskläder.


  Karlskrona Gymnastikförenings skyldigheter till dig

KGF förväntas…

 • Genomföra träning för gymnasterna på lämplig nivå som leds av utbildad tränare enligt Svenska Gymnastik Förbundets regler.

 • Se till att träningslokal finns tillgänglig och bekosta densamma.

 • Bekosta eventuellt arvode till tränare.

 • Hålla aktuella dokument tillgängliga på sin hemsida ”karlskronagf.se”.

 • Vara uppmärksamma på gymnasternas samarbete och verka för en god kamratanda. Ledaren ska själv vara ett gott föredöme.

 • Ansvara för gymnasterna under träning, tävling, läger mm. KGF ska alltid se till att träningen är säker. Det är KGF:s uppgift att se till att alla har försäkring och att de som ska ha tävlingslicens verkligen har denna.

 • Att våra ledare kommer först till träningen och lämnar sist.

 • Betalar anmälningskostnader för tävling under förutsättning att gruppens deltagande är budgeterade och godkända av styrelsen för verksamhetsåret.

 • Betalar del av resekostnad vid tävling utanför Karlskrona kommun. Resan ska ske enligt dokumentet KGF:s ”Resepolicy”. Vid resor till tävlingar arrangeras detta med buss. KGF bekostar bussen exkl. 100 kr som varje Målsman betalar per gymnast oavsett färdlängd.

 • Betala del av kostnad för läger, under förutsättning att de är budgeterat och godkänt av styrelsen för verksamhetsåret. Varje gymnast som går i högre grupp än Knatte erbjuds ett läger eller dagsläger per år. Lägeravgift beslutas av styrelsen. KGF fakturerar kostnad för gymnasten per faktura som ska vara betald innan lägret äger rum.Nyhetsarkiv
Årsmöte2020-02-23 21:32
Hällevikslägret 20202020-01-28 21:13
Parkering på Rosenholm2019-12-11 13:52
Junior SM2019-12-01 08:17
Föreningskläder 2019-10-22 23:21
2019-09-04 23:41
2019-05-23 22:05
Läger2019-05-02 22:52
2019-03-06 23:35
Hällevikslägret 20192019-02-14 22:14
Klart för hallbygge2019-01-31 11:03
Årsmöte 20192019-01-27 21:43
Vårterminen är igång2019-01-07 09:48
Profilkläder Intersport2018-12-07 23:12
2018-10-24 13:12
Ny tävlingsdräkt!2018-09-12 09:39
Våruppvisning2018-05-21 00:31
Karlskrona GF och GDPR2018-05-10 00:31
Barnens hinderban2018-05-03 15:50
Vårens tävlingar2018-04-09 09:24
Prova på Cheerleading!2018-02-06 23:33
Truppcupen 12017-11-14 10:16
Försäljning Rosenholm2017-11-01 00:07
Regiontrampetten 20172017-10-28 11:17
Läger2017-05-29 21:45
DM 2 i Truppgymnastik2017-05-21 21:08
Info om "Gräsroten"2017-05-07 22:06
Försäljning 25/32017-03-21 00:07
RIKSTRUPPEN 2!2017-01-29 23:24
Obetalda fakturor2017-01-23 19:17
Stöd KGF när du spelar2017-01-14 17:08
RC1 och RC3 äldre!2016-11-29 09:33
Obetalda fakturor2016-11-28 18:55
2016-11-16 23:54
Tävlingsdräkter2016-09-30 19:05
2016-09-13 06:05
Ekonomisk hjälp!2016-07-07 21:52
Grattis grattis!!!2016-06-01 15:54
2016-05-18 23:59
Ett stort TACK!2016-05-15 14:28
Grattis KGF!!!!2016-05-14 14:14
Kvarglömda kläder2016-04-09 09:47
Uppvisning2016-02-11 10:41
Årsmöte2016-02-02 17:14
Cheerleading!2016-01-06 22:29
Sökes: Parkourledare2016-01-06 16:39
NIU2015-10-05 17:59
2015-09-08 22:29
Demogymnaster sökes!2015-08-29 10:18
Hjälpledarutbildning!2015-08-26 11:55
Verksamhetsplan KGF 20152015-03-23 15:15
Inbjudan KGF pojkläger2015-03-18 15:16
 
Bli medlem
KGF på social media
Våra sponsorer