Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Kostnader för att träna i Karlskrona GF

Medlemsavgift

Ett medlemskap i Karlskrona GF är obligatoriskt för att få vara verksam i föreningen.

Kostnad för medlemskapet är 200:- per år och betalas kalenderårsvis


Träningsavgifter HT-19:

Utöver medlemsavgift betalar aktiva träningsavgift för de grupper som den tränar med. Träningsavgifterna betalas terminsvis och är baserade på hur många timmar per vecka gruppen erbjuds träna och hur ledarsammansättningen ser ut.


Barn                                           425:-

Knatte                                        625:-

Gymnastica                                 675:-

TPF (parkour)                              675:-

Truppgymnastik                           675-1275:-

Cheerleading                               775-1025:-

Senior                                         425:-

 

Betalningsvilkor

Medlemsavgift och träningsavgift ska betalas innan man får börja träna med KGF. Väljer medlemmen att hoppa av innan gruppens tredje träningstillfälle återbetalas medlems- och träningsavgiften minus den kostnad föreningen haft för försäkring.

 

Ansluter den aktive föreningen till höstterminen eller mitt under termin gäller ändå ovanstående kostnader. Medlemsavgiften är alltid 200:- oavsett när medlemmen ansluter under kalenderåret och träningsavgifterna ändras inte beroende på när den aktive ansluter eller hur mycket hen väljer att träna.

 

Tävling och läger

Utöver ovanstående kostnader tillkommer kostnad om medlemmen vill delta i tävlingar eller läger som föreningen arrangerar eller medverkar vid.

 

För tävlingar betalar den aktive en schablonavgift om bussresa krävs för att ta sig till tävlingen, dvs. utanför kommungränsen. Denna avgift är 100:- t/r.

Åker den aktive på tävlingar kan kostnader för mat och logi tillkomma. Väljer den aktive att köpa merchandise på tävlingen (profilkläder, plaketter mm) så betalas även detta av den aktive.

 

Kostnad för läger varierar beroende på lägrets längd, antal måltider och eventuella resor.


Anmälan till tävlingar och läger är bindande och avgiften ska vara betalt före tävlingen eller lägret. Vi återbetalar endast vid skada eller sjukdom.

 

Betalning

Alla kostnader som debiteras medlemmar skickas som faktura med e-post till medlemmens angivna målsmän. Betalningen sker online med betalkort. Alla fakturor har 10 dagar som betalningsvillkor.

 
Bli medlem
KGF på social media
Våra sponsorer