Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Allmänna råd
Våra allmänna råd för att skydda dig och andra mot Covid-19

Vi känner oss trygga med de åtgärder vi redan vidtagit för att kunna fortsätta träna, men givetvis följer vi myndigheternas och förbundets uppdaterade riktlinjer. Viktigast är dock de nu välbekanta reglerna:

 

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma från träning och tävling. Det gäller såväl ledare som aktiva och även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Friska personer i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska inte delta i fritidsaktiviteter som träning och tävling.
 • För att minska trängseln ska föräldrar undvika att gå in i våra lokaler. Ledarna tar emot de yngre barnen utanför entrén och ni föräldrar möter dem där igen efter träningen.
 • Kom ombytt och tag med en namnad vattenflaska.
 • Handtvätt sker före träningspasset börjar och när tillfälle ges vid pauser eller stationsbyten.
 • Vi undviker trängsel och närkontakt.
 • Vi desinficerar redskapen vi använt vid stationsbyte och avslut

Varmt välkommen till säker träning med Karlskrona GF!

Skärpta regionala råd i Blekinge tom 30/11

Till följd av Covid-19 gäller mellan 2020-11-11 och 2020-11-30 skärpta regionala råd i Blekinge. De nya råden anger bla. att möten, idrottsträningar och tävlingar ställs in. Undantaget är idrottsträningar för barn födda 2005 eller senare. Vidare uppmanas alla verksamheter minimera antalet personer som är på plats.

 

Vi valde när beskedet kom att pausa verksamheten för att hinna analysera och diskutera. Reglerna är lätta att förstå och vi har fått bra hjälp av Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet att tillämpa dem. Vi kände dock att vi behövde några dagar för att förankra dem i organisationen och känna av hur ledarna ställer sig till fortsatt tränande. Vi är ju trots allt ingen toppstyrd tjänsteleverantör, utan en ideell förening där verksamheten bygger på frivillighet och delaktighet.

 

För KGF medför de skärpta regionala råden följande:

 • Träningen ställs in för aktiva som är födda 2004 eller tidigare.
 • Våra Barngrupper ställs in, dvs Barn 1-3 som vanligtvis tränar söndagsmorgnar på Spandelstorpskolan. Detta pga att medföljande föräldrar räknas som aktiva.
 • ”Alla kan gympa”, vår grupp för barn med funktionsnedsättning, ställs in av samma skäl som Barngrupperna.
 • Träning med vuxengruppen ställs in liksom ledarförmånen att nyttja gym och yoga.
 • Vi anpassar schemat ytterligare så att det blir ett glapp på minst 15 minuter mellan träningspassen.
 • Vi har vanligtvis stor hjälp av er föräldrar som ställer upp som hjälpledare, men nu behöver vi begränsa det till endast ett fåtal. Vi överlåter det till huvudledarna att hålla kontakten med hjälpledarna och bestämma när och i hur stor omfattning er hjälp behövs. Du som är hjälpledare, titta gärna in och erbjud din hjälp eller håll kontakten med huvudledaren via mail/sms.
 • Vi anpassar verksamheten så att fysisk närhet minimeras. Vi undviker de lekar och övningar som kräver onödigt mycket fysisk kontakt. Passning av säkerhetsskäl är däremot alltid tillåtet.

Vi vill påtala att våra allmänna covid-regler som vi haft sedan i våras fortsatt gäller, men att vi önskar en skärpning när det gäller förbudet för föräldrar i träningslokalerna. Undantaget är såklart städning av Rosenholmshallen lördagar och söndagar som måste rulla på enligt schema då hygienen är än mer viktig nu.

 

Information vad som gäller specifikt för din/ditt barns grupp kommer skickas ut av huvudledarna innan lördag.


Styrelsen KGF

info@karlskronagf.se

 

Källor:

RF - Skärpta regionala råd om covid-19 i Blekinge

Gymnastikförbundet - Vardaglig träning

Gymnastikförbundet - Frågor och svar covid-19

Svenska Cheerleadingförbundet - coronaviruset

 
Bli medlem
KGF på social media
Våra sponsorer