Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Anpassning av verksamheten avseende Covid-19
Folkhälsomyndigheten har beslutat om nationella allmänna råd som gäller från den 14 december. Regeringen rekommenderar dessutom att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte är nödvändig" omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Till följd av detta har Karlskrona kommun har stängt samtliga idrotthallar mellan 2020-12-22 - 2021-01-24. Mellan dessa datum tar vi julupphåll och planerar nu för att starta vårterminen vecka 4.

Olika rekommendationer för olika åldersgrupper

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. De allmänna råden som riktar sig till hur vi ska bedriva träning är nu uppdelade för de som är födda 2005 eller senare och till dem som är födda 2004 eller tidigare.


Rekommendationer för de som är födda 2005 eller senare

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan träna, men med följande restriktioner:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus*
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel.

Rekommendationer för de som är födda 2004 eller tidigare

I de nya allmänna råden som börjar gälla den 14 december öppnas det upp för ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare att träna, med följande förutsättningar:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus*
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande).
 • Alla ska hålla avstånd till varandra.
 • Inte dela utrustning med varandra.
 • Undvika gemensamma omklädningsrum.
 • Resa till och från träningen individuellt.

*Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus får det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

För KGF medför detta följande

 • Grupperna "Stor & liten 1-3" (tidigare Barn 1-3) som vanligtvis tränar söndagsmorgnar på Spandelstorpskolan är fortsatt inställda. Detta pga att medföljande föräldrar räknas som aktiva.
 • ”Alla kan gympa”, vår grupp för barn med funktionsnedsättning, är fortsatt inställd av samma skäl som Barngrupperna.
 • Träning med vuxengruppen är fortsatt inställd.
 • Vi fortsätter med det anpassade schemat som har ett glapp mellan träningsgrupperna.
 • Vi anpassar verksamheten så att fysisk närhet minimeras. Vi undviker de lekar och övningar som kräver onödigt mycket fysisk kontakt, tex gruppmoment i fristående och stunts i Cheer. Passning av säkerhetsskäl är däremot alltid tillåtet.
 • För grupper som helt eller delvis består av aktiva födda 2004 eller tidigare ska max 8 personer inkl. ledare vara normen. Grupperna löser detta genom delade träningspass, varannan träning eller bokande av plats. 
 • Max 8 personer enligt ovanstående gäller per utrymme, vilket innebär att JSM/SM och Senior Dam får separera sina träningar i våra olika lokaler.

Vi vill påtala att våra allmänna covid-regler som vi haft sedan i våras fortsatt gäller. 


Styrelsen KGF

info@karlskronagf.se

 

Källor:

Riksidrottsförbundet

Gymnastikförbundet

Cheerleadingförbundet

Föreningens rutiner för minskad smittspridning
Föreningens rutiner för minskad smittspridning är till för att skydda dig och andra mot Covid-19

Vi känner oss trygga med de åtgärder vi redan vidtagit för att kunna fortsätta träna, men givetvis följer vi myndigheternas och förbundets uppdaterade riktlinjer. Viktigast är dock de nu välbekanta reglerna:

 

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma från träning och tävling. Det gäller såväl ledare som aktiva och även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Friska personer i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska inte delta i fritidsaktiviteter som träning och tävling.
 • För att minska trängseln ska föräldrar undvika att gå in i våra lokaler. Ledarna tar emot de yngre barnen utanför entrén och ni föräldrar möter dem där igen efter träningen.
 • Kom ombytt och tag med en namnad vattenflaska.
 • Handtvätt sker före träningspasset börjar och när tillfälle ges vid pauser eller stationsbyten.
 • Vi undviker trängsel och närkontakt.
 • Vi desinficerar redskapen vi använt vid stationsbyte och avslut

Varmt välkommen till säker träning med Karlskrona GF!

 
Bli medlem
Våra sponsorer