Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Karlskrona gymnastikförening

KGF bildades för 100 år sedan (8 oktober 1920) med verksamhet som bestod av gymnastik för män och kvinnor i bl.a. Skeppsgossekårens gymnastiksal. 


Idag är vi 900 medlemmar varav 150 ledare och vår verksamhet omfattar Barngymnastik, Truppgymnastik, Parkour, Cheerleadning, Trampolin samt Breddgymnastik för alla åldrar.


Vi vill erbjuda rörelseglädje som möter de personliga ambitionerna hos barn, ungdomar samt vuxna. Vi gör det genom att utveckla, leda och bedriva träning, genomföra och arrangera tävlingar, läger och uppvisningar samt utbilda ledare.


Extra årsmöte
2021-01-13 20:00
Styrelsen KGF kallar till extra årsmöte måndagen den 25 januari kl 19.00.
Mötet genomförs online via Teams. Anmälan senast 2021-01-23 via info@karlskronagf.se 

Detta extra årsmöte har endast två punkter på ärendelistan:
  • Val av en valberedning då föreningen för närvarande saknar en sådan. Detta behöver vara klart innan ordinarie årsmöte.
  • Styrelsen föreslår en anpassning av föreningens stadgar så att dessa harmoniera bättre med Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsrörelsen. Ändringen medför bl.a en anpassning av ålder för rösträtt där styrelsen föreslår en sänkning till 12 år för att öka möjligheterna för våra medlemmar att delta i föreningens beslutsprocess.
Mötesunderlag

Ordinarie årsmöte genomförs 2021-03-21. Separat kallelse kommer i februari.
Information inför vårterminen
2021-01-12 20:00
Det är givetvis många av er som undrar när träningen ska komma igång igen efter juluppehållet. Utifrån nuvarande coronaregler och kommunens beslut att stänga alla idrottshallar kan vi tyvärr inte träna inomhus förrän tidigast den 25 januari. Just nu är det väldigt osäkert vad som kommer hända därefter. Kanske blir det en förlängning av stängningen, eller så blir det regler mer liknande de som gäller för gym enligt den nya pandemilagen. Vi får helt enkelt vänta och se.

Därför väljer vi att avvakta med att fakturera träningsavgiften VT-21. Hur stor träningsavgiften blir beror på när, hur och i vilken omfattning vi kan erbjuda träning den här terminen. Detta ber vi få återkomma om.

I veckan kommer däremot befintliga medlemmar få en faktura för medlemsavgift 2021. Genom att betala blir personen den avser fullvärdig medlem 2021 och behåller platsen i de träningsgrupper hen tillhör. Medlemmen får fortsatt information från oss om hur och när vi kan börja träna igen när coronarestriktionerna så medger.

Vill du avstå din plats eller har andra frågor rörande medlemskapet, ta kontakt med oss via info@karlskronagf.se. Om inte medlemsavgiften betalas uppfattar vi det som att ni inte längre vill vara medlemmar i föreningen och platsen går till någon av alla de barn som väntar. 

Styrelsen KGF

Nyheter från våra grupper
 
Bli medlem
Våra sponsorer