Kommittéer & särskilda kontaktpersoner

För att stötta löpande verksamhet samt övriga aktiviteter finns ett antal kommittéer och särskilda kontaktpersoner.

Varje kommitté motsvarar ett särskilt ansvarsområde i styrelsen. Ansvarig för kommittén har därför ett nära samarbete med denna styrelseledamot. De särskilda kontaktpersonerna är personer med unika kompetenser som medlemmar och ledare kan nyttja.

 

Kommittéer 

 

Särskilda kontaktpersoner

Kontakt vid frågor kring psykisk ohälsa:

Cecilia Nyström, 070-8530920, cissi.nystrom@outlook.com

 

Om man som aktiv idrottare känner att man inte mår bra och behöver någon att prata med så kan man kontakta Cecilia för råd. Det gäller även ledare och föräldrar som har frågor kring dessa ämnen kopplat till idrottandet. Cecilia arbetar till vardags i vården med psykisk ohälsa. 

 

Karlskrona kommun har sammanställt en liten guide för dig som är ung och behöver någon att prata med kring ditt psykiska mående. Du hittar den här:

Hit kan du gå när du mår dåligt - Karlskrona.se