Bostad och bidrag

Mer information om bostad och bidrag för dig som vill söka till något av Karlskronas gymnasieskolor finns på kommunens hemsida.