Styrelsen

Styrelsen Karlskrona GF, 2023/2024

Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter och en adjungerad ledamot

Martin Söderberg, Ordförande

Katarina Nordbeck, Vice ordförande med områdesansvar träning och utbildning

Daniel Gunnergård, Kassör (adjungerad ledamot)

Frida Johansson, suppleant med områdesansvar tävling

Daniel Hesselberg, vice kassör

Fredrik Erlandsson, sekreterare med områdesansvar uthyrning

Karolin Altvall Strand, suppleant med områdesansvar läger samt Barn- och
ungdomsansvarig

Tommy Mikaelsen, suppleant med områdesansvar lokaler

Miranda Boström, suppleant med områdesansvar kläder