Läger & arrangemang

Föreningsläger

KGF arrangerar årligen föreningsläger där målsättningen är att deltagarna ska få träna under längre tid än vad ordinarie träningstillfällen erbjuder. Deltagarna ska också få möjlighet att träffa andra barn och ledare än de som de vanligtvis kommer i kontakt med. Syftet är att sprida träningsglädje och kunskap både bland både barn och ledare. 

Föreningslägren arrangeras på skolloven då ordinarie träning är inställd och är åldersindelade. Vanligtvis är lägren lördag och söndag på lovets sista helg kl 09.00-16.00. Ingen övernattning.

Lov

Målgrupp, inriktning

Inbjudna grupper

Höstlov

Truppgymnastik 7-9 år

Trupp, Gymnastica

Jullov

Truppgymnastik 13-15 år

Ungdomstruppen, Gymnastica

Sportlov

Truppgymnastik 10-12 år

Miniortruppen, Gymnastica

Påsklov

Cheer, Parkour, trampolin

Cheer, Parkour, trampolin

 

Våra föreningsläger är primärt till för KGF:s medlemmar, men i mån av plats erbjuds även aktiva från andra föreningar att delta. Vi öppnar därför bokningen något senare för ej KGF-medlemmar.

Rörande försäkring så är KGF-medlemmar rätt försäkrad av oss, är du från annan förening bör du kontrollera med din hemförening att du har en gällande  tränings- eller tävlingsförsäkring. Detta ingår nämligen inte i lägeravgiften.

Är du tränare i en annan förening och vill vara med på våra läger? Följ anvisningarna för hjälpledare och skicka oss ett e-post om att din anmälan gäller just ett läger.

 

Deltagande i andra arrangörers läger

Om enskild medlem vill delta i läger som anordnas av annan arrangör än KGF, tex Hällevikslägret och Lingvallen bokas och betalas detta av medlemmen själv. KGF bistår med intyg om försäkring om detta efterfrågas av lägerarrangören.