Lokalkalender, Spegelsal

Lokalkalender Spegelsal

Blå aktivitet Bokningar från Medlemsregister, kansliet
Grå aktivitet Bokningar från Outlook,