Sektioner

Verksamheten är uppdelade i olika sektioner.

Varje sektion har en ansvarig som jobbar med verksamheten ut mot ledare och deltagare. Sektionsansvariga jobbar tillsammans med träningsansvarig inom styrelsen för att skapa ett gott samarbete mellan verksamhet och styrelse.