Utskott och kommittéer

Utskott används för att stötta föreningens tränings- och tävlingsverksamhet. Utskotten stöttar löpande och tillfällig verksamhet. De används också för drift och underhåll av föreningens lokaler och redskap.


Underhållsgruppen

Underhållsgruppen

Karlskrona GF har en stor fin anläggning att förvalta. För att klara detta, utan att köpa in dyra tjänster - behöver vi hjälp av er föräldrar!

Vi har även mycket egen utrustning och redskap som ska tas om hand, underhållas och repareras.

Vår underhållsgrupp behöver förstärkning! Har du ett engagemang, är händig eller bara intresserad av att ställa upp - anmäl dig till denna grupp! 

Vi hör av oss för att diskutera vad just du kan bidra med.

Hjälpledare (Förälder)

Hjälpledare (Förälder)

Är du intresserad av att stötta ledarna i ditt barns grupp så tar vi gärna emot denna hjälp och vi benämner det som Hjälpledare - Förälder.

Du kommer där bli ett bra komplement till våra unga ledare som har bakgrund i sporten. De planerar och leder träningspassen samt har ögat för det gymnastiska, medan ni  hjälpledare utgör de extra händerna. Ni blir även den vuxne som kan lugna, peppa och trösta.

Som hjälpledare betalar man inte träningsavgift för det egna barnet*. Man tränar även gratis i vår Vuxengrupp som är gymnastikträning för alla över 18 år, såväl nybörjare som pensionerade tävlingsgymnaster.

Som hjälpledare önskar vi att du går den digitala kursen Intro Svensk Gymnastik. Denna kurs ger dig en inblick i Svensk Gymnastik med inspiration till dig som ledare, ett både spännande och viktigt uppdrag.

För att få vara ledare i KGF (även hjälpledare) behöver man lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ ett utdrag redan nu så har du det när vi senare ber om det.

Varmt välkommen med din anmälan!

*Gäller bara ett barn i samma grupp som man är hjälpledare. Förutsätter vidare att man deltar man vid mer än hälften av gruppens träningstillfällen. Avgiften återbetalas ej för pågående termin, men ges direkt som rabatt vid efterföljande termin.

Lägerutskott

Gruppen svarar för planering och genomförande av Karlskrona GF:s föreningsläger.

Arrangemangs- och tävlingsgruppen

Arrangemangs- och tävlingsgruppen planerar och genomför arrangemang och tävlingar.

Uppgifter är bla redskapsbärare på tävlingar, in- och utcheckning arrangemang - resurspersoner vid dessa arrangemang.