Ledning och styrning

Styrelsen sköter föreningens löpande förvaltning. Till sin hjälp har styrelsen ett antal sektioner som driver den dagliga verksamheten - Träning och tävling.


Sektioner

Sektioner

Verksamheten är uppdelad på ett antal sektioner. Sektionerna samlar huvudledarna i ingående grupper. För varje sektion finns en sektionsansvarig som rapporterar mot styrelsen.

  • Barnsektion
  • Truppgymnastik
  • Cheersektion
  • Parkoursektion
  • Breddgymnastik
Styrelse Karlskrona GF

Styrelse

Föreningens styrelse hanterar den löpande, övergripande driften av föreningen. Styrelsen i Karlskrona GF består av 8 - 10 ledamöter