Anmälan

VÄLKOMMEN TILL VÅR BOKNINGSSIDA.

Aktuellt:

Nu är höstterminen igång och alla våra grupper är fulltecknade. Vi har därför stängt bokningen och istället öppnat upp intresseanmälan inför kommande terminer.

Breddgymnastikgrupperna Gymnastica 1-4 saknar ledare HT-22. Detta medför att vi inte öppnat bokningen för dessa grupper den här terminen och det ser tyvärr ut som vi inte kommer kunna erbjuda någon nybörjarträning i gymnastik för barn från sju år.

 

Allmän info:

Information om intresseanmälan, gruppindelning och bokning av platser VT-23

Information om våra grupper, priser och åldersgränser

 

Observera vid intresseanmälan

Är inte alla grupper valbara för dig? Det kan bero på att den person du försöker anmäla inte har rätt ålder för gruppen.
Antalet lediga platser för intresseanmälan har inget med tillgänglighet nu eller senare, utan är en rent administrativ siffra.
 
 

Rörelsebidraget

Rörelsebidrag är ett ekonomiskt stöd som går att söka för dig som har svårigheter att betala medlems- och terminsavgift. Det går att söka rörelsebidrag , helt eller delvis och även för tävlingar och läger. Medlen kommer från våra sponsorer och lotteriintäkter vid våra evenemang.
 
Mer info om röreslebidraget

Vänligen observera,
För att göra en aktivitetsbokning måste du skapa ett konto eller logga in.

Gymnastik

Intresseanmälan Platser kvar
Intresseanmälan träningsgrupper 737st
Intresseanmälan tävlingsgrupper 195st

Organisation

Utskott och kommittéer Platser kvar
Underhållsgruppen 50st
Hjälpledare (Förälder) 44st
Lägerutskott 50st