Vanliga frågor

Här kan du om de vanligaste frågorna som vi får. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@karlskronagf.se

 


Bli medlem

Hur blir man medlem och kan börja träna med Karlskrona gymnastikförening?

Genom att boka en  ledig plats och därefter betala avgifterna. Hur många lediga platser det blir beror på hur många barn som väljer att sluta, samt om vi startar upp nya grupper. 
 

Jag har flera barn som vill börja i KGF, måste jag skapa ett konto för alla barnen då?

Ja, det är endast ett konto per aktiv - två barn = 2 konton.

Föräldrar skapar konto för sig själva bara om de skall ingå i egen grupp - tex. som  hjälpledare eller träna med vuxengruppen.

 

 

Kan man ställa sitt barn i kö för att börja hos er?

Vi har inget kö utan först till kvarn gäller när platserna släpps, de brukar ta slut på någon timme.

Så länge bokningen är öppen kan man boka något som kallas köplats om ordinarie platser tar slut. Då ser vi att ni är intresserade av just den gruppen och kan erbjuda plats om någon ångar sig och hoppar av under terminens första veckor. 
När cirka halva terminen gått stänger vi gruppanmälan och öppnar istället intresseanmälan inför kommande termin. De personer som fortfarande står på köplats förs över till intresselistan.

Står man på intresselistan har man förtur när platserna släpps inför den kommande terminen. Det är fortfarande först till kvar, så det gäller att hänga på låset när bokningen öppnas.

 

När öppnar bokningen?

För de som gjort en intresseanmälan/står på intresselista öppnas bokningen ca. den 1/8 inför höstterminen respektive den 1/1 inför vårterminen. Information om när anmälan öppnar går ut per e-post till alla på intresselista ca. 1-2 veckor innan bokningen öppnar.

För de som inte gjort intresseanmälan öppnar bokningen en vecka senare.

Information om när bokningen öppnar anslås även på hemsidan.

 
Hur sent på terminen kan man boka en ledig plats och hoppa in i en grupp?

Det går att boka plats länge det finns några lediga, men inte senare än halvvägs in i terminen (1/10 respektive 1/3). Då gör vi intagsstopp och stänger bokningen för att skapa lite lugn och stabilitet i grupperna. Vi tar då inte in nya aktiva förrän till nästkommande termin.

 

Kan mitt barn provträna innan vi bokar och betalar för en plats?

Vi erbjuder inte provträning. För att träna krävs att deltagaren är försäkrad, vilket alla våra anmälda gruppdeltagare är så snart när avgifterna betalats. Platsen måste därför vara betald för att det skall vara möjligt att träna.

Däremot gäller ångerrätten vilket vi beskriver mer ingående här

 

Mitt barn går idag på gymnastik i en annan förening men vi önskar byta till Karlskrona GF, hur gör jag då?  

Gör en intresseanmälan till tävlingsgrupp. Beskriv så utförligt som möjligt barnets tidigare tränings- och tävlingserfarenheter samt ungefär vilka övningar barnet behärskar så försöker vi matcha mot rätt grupp. 

Vad händer om jag har en registrerad köplats i en grupp?

Om ditt barn är registrerad på en köplats i en grupp och du är nr1 i kön, så kommer du bli erbjuden en plats när det väl uppstår en vakans. Då är rutinen att vi skickar en inbjudan via mail till er, där ni oftast får två-tre dagar på er att acceptera/neka inbjudan. Det är dock VIKTIGT att ni antingen klickar "tackar ja eller nej" till inbjudan. 

Om jag tackar JA till inbjudan, vad händer då?

När du klickar på "tackar ja" i inbjudan, så kommer du direkt till ett betalningsförfarande. Då betalar du fakturan omgående med vald betalningsmetod (kort, swish, banköverföring). 
 

Om jag tackar NEJ till en inbjudan, vad händer då? 

Om ni tackar nej, så kontaktar vi nästa person i kölistan, då det oftast är lång kö till merparten av alla våra grupper. 


Terminer, och träningsuppehåll

När börjar terminen?

Träningsterminen följer skolterminerna i Karlskrona och grupperna drar igång sin träning veckan efter skolstart på höstterminen och ofta helgen efter skolstart på vårterminen. Terminen slutar helgen innan skolavslutning. Under sport-, påsk och höstlov gör de flesta grupper träningsuppehåll skollovsveckan, dvs vardagar samt den helg som avslutar lovet.

 

När byter de aktiva grupp

Gruppbyte sker inför starten av höstterminen. Exempelvis, har barnet blivit så gammal att det är dags att byta från Barngrupp till Knatte så sker det automatiskt efter sommaruppehållet.

 

Behöver jag göra en nya anmälan inför terminsstart

Har du eller ditt barn en plats i en av våra grupper behöver du inte boka plats inför den kommande terminen. Istället får du en inbjudan inför terminsstart och det är genom att besvara den som du bekräftar att ni vill fortsätta träna. Ett ja på inbjudan genererar en faktura, medan ett nej leder till att vi tar bort er från gruppen.

 

Hur många träningspass får jag för träningsavgiften.

På föreningsnivå sätter vi bestämda datum för terminsstart och terminsavslutning, samt gruppens träningsschema anger ett visst antal träningstillfälle per vecka. Utifrån detta kan man räkna fram hur många träningspass som gruppen kommer att ha varje termin. Det kan dock förekomma att vissa sektioner tex. de yngsta barnen slutar någon vecka tidigare än de lite äldre grupperna gör.

Vi vet också att vissa pass kommer bli inställda pga att våra unga ledare behöver genomgår utbildningar och då många själva är aktiva gymnaster så deltar de också på tävlingar. Vi försöker undvika allt för många inställda träningspass, men vi är ändå medvetna om att detta förekommer och vi har tagit höjd för detta när vi bestämmer träningsavgiften.

Är många pass inställda på följd är det bästa att ta en dialog med gruppens huvudledare. Kanske kan ändå träningen genomföras om en ordinarie tränare får assistans av en förälder?

 


Ålder, grupper och gruppindelning

Från vilken ålder kan man börja träna hos er?

Från hösten det år man fyller 1 år är man välkommen att börja hos oss. 

 

Kan jag se när era grupper tränar?

Under "Vår verksamhet" kan du se när respektive grupp tränar. Här finns även en kalender-länk man kan koppla till telefonen som automatiskt uppdaterar gruppens tränings-schema.

Inför nästa termin?

Normalt görs inga förändringar under läsåret. Undantagsvis kan ledarbrist eller lokalförändringar kräva att vi gör smärre förändringar. Deltagarna kommer då att meddelas så snart det går.

Mellan läsåren görs oftast endast ett fåtal förändringar så länge deltagarna stannar på samma åldersnivå: Trupp, Miniortrupp, Ungdomstrupp...

Vid byte av Nivå ska man räkna med att både träningstider, dagar och lokaler kommer att förändras. 

Respektive grupps schema spikas i mitten av sommaren. Vi kan INTE svara på frågor om höstens schema innan anmälan öppnar - fram till dess kan schemat ändras.

Även om vi försöker att undvika det så kan det komma att ske ändringar av träningstid/dag efter att inbjudan har gått ut. Detta beror då på att vi försöker lägga pusslet med träningstider och ledare för HELA föreningen och ibland sker saker som inte varit planerat för eller förutsättningar ändras.

 

Hur sker gruppindelning?

I våra grupper för de yngre barnen delas de in efter året som barnen är födda. Det är först när de är över 13 år som grupperna består av barn födda under olika år och indelning mer sker utifrån kunskap och träningsambition.

 

Kan man byta från breddgymnastik till tävlingsgrupp?

Ja, är man intresserad av att börja i tävlingsgrupp ska man prata med sin tränare att man vill önskar byta grupp. Då får man en hint om det är möjligt direkt eller om det är något man behöver öva mer på. Man ska dock känna till att det är svårt att som relativ ny inom gymnastiken hoppa in i en tävlingsgrupp där de andra tränat sen småbarnsåren. 

 


På träningen

Vad ska mitt barn ha på sig på träningen?

Vi har inget krav på speciella träningskläder. Vanliga skolidrottskläder, men gärna åtsittande så gymnasten behöver tänka på hur kläderna sitter när de är upp-och-ned.

Gymnastikdräkt med korta tights är ett mycket bra alternativ. Dräkten minskar risken för att ledare fastnar i barnens t-shirt vid passning. Inom gymnastiken tränar barnen barfota eller i sockiplast. På Cheerleading och parkour har deltagarna skor. Långt hår ska vara uppsatt och smycken avtagna. Kom ihåg att ta med vattenflaska.

 
Mitt barn är sjuk, vem ska jag sjukanmäla till?

Sjukanmälan behöver normalt inte göras för enstaka tillfälle, men är det en längre frånvaro görs direkt till gruppens huvudledare, se gruppens sida för kontaktuppgifter.

 

Hur kan jag komma i kontakt med er?

Gäller det ditt barns pågående träning är det bästa att kontakta gruppens huvudledare, Kontaktuppgifter hittar du under gruppens sida på "Vår verksamhet".

Kansliet når du via info@karlskronagf.se. Vill du att vi ringer upp dig - skriv det i ett  epost.

 

Får jag som förälder titta på mitt barns träning?

Föräldrar är välkomna att titta på barnets träning men det är som i skolan där det får vara något enstaka tillfälle per termin. Fråga ansvarig ledare innan ni går in i hallen så de vet vem ni är.

Vi märker att barnen fokuserar och tränar bäst när de får vara själva med ledarna och inte behöver tänka på att visa upp sina kunskaper för en förälder. Märker man att barnen inte klarar av att vara på träningen utan en förälder är det bästa att hoppa in i gruppen som hjälpledare. Prata med ledarna för gruppen som tar frågan vidare till Sektionsansvarig.

 


Avgifter och kostnader

Vad kostar det att träna?

För att få träna krävs att man erlagt medlemsavgift. Den är 200kr per kalenderår oavsett verksamhet och när på året man börjar. Till detta tillkommer en träningsavgift för de grupper man tränar med.

Träningsavgiften betalas terminsvis och dess storlek beror på träningsmängd och försäkringskostnad. Under "Vår verksamhet" kan se träningsavgiften för respektive grupp.

 
Andra tillkommande kostnader

Utöver medlems- och träningsavgift tillkommer inga andra kostnader för den vanliga träningen. Däremot kostar det extra att delta i föreningens läger och tävlingar.

Det tillkommer också kostnad för tävlingskläder om den aktive vill delta i dessa. Tävlingsdräkten går utmärkt att använda även vid träning och det finns ofta begagnat att få tag på i vår köp & sälj-grupp på Facebook. Läs mer om kläder här.

 

Vad kostar det att tävla?

Tävlingsavgiften är 200kr och täcker en del av de kostnader och administration som tävling innebär för föreningen. Tävlingsavgift tas ut oavsett om tävlingen genomförs på hemmaplan eller på annan ort och är inte lika med en "bussavgift"

Utöver tävlingsavgiften betalar deltagarna själv alla kostnader för boende och mat som uppstår om tävlingen inkluderar övernattning. Det gäller även eventuell köp av kläder, deltagarplakett och andra merchandise. Det brukar gå till så att ledarna gör en beställning för hela laget vilket tävlingsarrangören fakturerar vår förening. Vi skickar sen i vår tur ut en faktura till respektive deltagare. Det är SvGF standardpriser som gäller och vi gör inga prispålägg.

För de grupper som inte har egna tävlingskläder utan lånar föreningens (juniortrupp och Cheer), tar föreningen även ut en klädhyra om 100kr per tävling.

 


Byta grupp eller avsluta medlemskapet
Mitt barn vill byta grupp, hur går jag tillväga?

Alla våra grupper för barn yngre än 13 år är åldersindelade. Man byter grupp när man blivit tillräckligt gammal för att byta till nästa gruppkategori, tex från knatte till förtrupp. Detta görs samtidigt med övriga jämnåriga vid höstterminens start. 

Inom truppgymnastiken har KGF från 13-års ålder kunskapsindelade grupper. Här finns det grupper för alla som vill träna och tävla, men en indelning sker efter kunskaper och ambition. Här sker gruppbyte i dialog mellan gymnasten (eller målsman), huvudledare och föreningens gruppansvarige. 

 

Hur gör jag för att säga upp min/mitt barns plats i föreningen?

Skicka ett mail till oss med namn och personnummer på personen som det avser. När vi mottagit ditt mail hanterar vi det så snart vi kan och återkommer då med en bekräftelse för uppsägningen.

 

Ångerrätt
Avbokning före första terminsstart

Till och med sista dagen innan terminsstart återbetalas hela beloppet vid avbokning via hemsida. Avbokning via hemsida gör man genom att logga in på sitt konto. Vid avbokning via e-post förbehåller sig Karlskrona GF rätten att ta ut en administrativ avgift om 200 kr. Terminsstart framgår av bokning och på hemsida.

 

Avbokning efter första träningstillfället

Till och med gymnastens första träningstillfälle (oberoende när på terminen detta sker) återbetalas hela beloppet utom 200:- om gymnast eller målsman avbokar via e-post, direkt efter första träningstillfället. Har gymnastens faktura ännu inte hunnit betalas justeras istället beloppet till 200:-.

 

Sen avbokning

Från och med gymnastens andra träningstillfälle återbetalas inget om inte särskilda omständigheter föreligger. Vid avhopp på grund av skada eller sjukdom skall läkarintyg uppvisas för att återbetalning ska ske.

 


Ledare

Har ledarna rätt kunskap och träning för de övningar mitt barn gör på träningarna

Vi följer gymnastik- och cheerförbundets utbildningssystem och vi har hög prioritet på att på se till att ledarna hela tiden kompetensutvecklas. 

 

Hur säkerställer ni att ni inte rekryterar olämpliga personer som ledare

Alla som vill bli ledare hos oss måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

 

Kan jag som förälder ställa upp som hjälpledare i mitt barns grupp?

Är du intresserad av att stötta ledarna i ditt barns grupp så tar vi gärna emot denna hjälp. Vi kallar det hjälpledare och hjälper man till vi mer än hälften av gruppens träningstillfällen så bjuder vi på träningsavgiften. 

 


Försäkring och administration

Försäkring

Alla våra aktiva är försäkrade, från första träningstillfället. Se mer information under "Info & kontakt / Försäkringar"

 

Vid skada/olycka

Vid olyckshändelse så följer våra ledare vår krisplan. Är det en lättare skada så tillser vi att ledarna alltid kontakta föräldrarna direkt efter träningspasset.

 

Uppdatera kontaktuppgifter

Vill du ändra så att ditt barn får föreningens e-postutskick till sin egen e-postadress eller uppdatera föräldrarnas kontaktuppgifter. Logga in och uppdatera ditt medlemskort.

 

Åtaganden som medlem

I Karlskrona GF bedriver vi ingen försäljning eller dylikt för att samla in pengar. Däremot behöver vi hjälp av er föräldrar vid städningen av hallen och vid våra egna arrangemang, t.ex. tävlingar och uppvisningar.

Städning Gymnastikhallen Rosenholm sköts av grupperna som tränar där. Då vi är flera föreningar och många grupper som delar på ansvaret innebär det i nuläget endast ett städtillfälle per termin och grupp. Vi städar A-hallen på lördagar och B-hallen på söndagar, båda dagarna kl 07.00-09.00 för att hinna färdigt innan träningen börjar.

Det finns ett städschema som anger när respektive grupp har sin städning, vilket också meddelas gruppen i form av e-post och kallelser. Städschemat kan ni hitta under menyn: "Kalender". Kan man inte komma på den egna gruppens städtillfälle går det bra att komma helgen före eller efter istället. Barn- och knattegrupperna som endast tränar på Spandelstorpskolan är befriade från städning.

Varför köper vi inte bara städningen och lägger kostnaden som en del av avgifterna? Vi anser att det är viktigt att ha en inkluderande idrott där avgifterna hålls så låga som möjligt.

Hjälp vid evenemang är något som vi ber om vid något enstaka tillfälle per termin. Oftast är det enklare uppgifter i anslutning till läger, tävlingsarrangemang eller vid vår årliga uppvisning. Det kan röra sig om att servera mat, flytta redskap eller dylika uppgifter under några timmar vid ett evenemang där det egna barnet deltar.