Paragymnastik

Paragymnastik

Vi erbjuder träning enligt gymnastikförbundets ”Alla kan gympa” för gymnaster med funktionsvariationer.

Alla kan gympa erbjuds från 7 år.

Alla ska få uppleva glädjen att röra på sig och få rörelseförståelse efter sin egen förmåga. Det gäller att se möjligheter!

En funktionsnedsättning ska vara en möjlighet i gymnastiken.

Syfte:
Ge alla möjlighet att uppleva glädje och gemenskap genom gymnastiken. Underlätta deltagarnas utveckling med utgångspunkt från utvecklingsnivå, förutsättning och motivation. Respektera allas lika värde.

Vi tränar på Rosenholm i A-hallen och har därmed tillgång till bla trampolin, fast-track, räck…

 

Gruppen har inga förkunskapskrav utan träningen individanpassas tillsammans med tränare, gymnast.


Alla kan gympa

Alla kan gympa

Alla kan gympa är en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället för begränsningar i vår verksamhet.

Du får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och röra dig till musik. Vi har bla tillgång till trampolin, fasttrack, parkourbana, klossgrop och MD-mattor. Program och övningar anpassas individuellt.

Vi leker lekar, bygger banor och testar olika typer av redskap så att du får träna din kropp på så många olika sätt som möjligt.

Alla kan gympa har något spännande, roligt och engagerande för alla!

Förkunskaper:
Inga

Ålder:
7 år +, gymnasten fyller minst 7 år under läsårets hösttermin

Föräldrar & anhöriga:
För att börja i gruppen ska en anhörig vuxen vara aktiv tillsammans med gymnasten.

Träningar:
90 minuter, 1 gång per vecka

Lov & röda dagar:
Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider:
Alla kan gympa tränar på Rosenholm. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg:

  • Samling 5 minuter
  • Genomgång av dagens program och schema 5 minuter
  • Individuell och gemensamm träning 70 minuter
  • Bortplock 5 minuter
  • Avslut 5 minunter