Trampolin

Trampolin

Dessa grupper tränar för att tävla inom disciplinen Trampolin. Stegvis lär sig gymnasten de olika momenten inom:

 • Individuell trampolin,
 • Synkron trampolin samt
 • DMT – (Dubbel Mini Trampolin)

Trampolin erbjuds från 9 år och uppåt.

Träningen läggs upp och anpassas individuellt för gymnasten och gruppen.

 

 • Dessa grupper har förkunskapskrav Förtrupp, Gymnastica eller motsvarande tidigare erfarenhet. Gymnast med tidigare erfarenhet kan erbjudas möjlighet till provträning eller plats i ”Breddgymnastik – Gymnastica”, för utvärdering eller utveckling.

Trampolin

Trampolin

Trampolin är en ny disciplin inom KGF. Vi tränar på de tre olika disciplinerna Individuell trampolin, synkron trampolin samt DMT.

Träningen läggs upp och anpassas individuellt för grupperna som består av 6 gymnaster.

Förkunskaper:
Ja, se respektive grupp

Ålder:
(Åldersindelningen är vägledande)

 • Trampolin 1, 9 - 12 år, ledarledd träning
 • Trampolin 2, 13 – 16+ år, ledarledd träning

Om gymnast upplever att nivån på träningen är fel - för hög eller låg, kan byte mellan grupper ske efter överenskommelse med huvudledare.

Föräldrar & anhöriga:
Gymnasterna är på träningen själva, utan sina föräldrar i hallen.

Träningar:
120 minuter, 1 – 2 ggr per vecka, beroende på grupp

Tävling:
Ledare och gymnaster väljer tillsammans ut lämpliga tävlingar, anpassade efter gruppens nivå. Målet är att delta i minst en tävling, höst och vår-termin.

Lov & röda dagar:
Röda dagar har vi inte schemalagd träning. Under termins-lov kan det förekomma träning, se schema för respektive grupp.

Vissa grupper erbjuder även sommarträning.

Platser, dagar och tider:
Trampolin tränar på Rosenholm. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg

 • Samling 5 minuter
 • Uppvärmning 15 minuter
 • Plocka fram 10 minuter
 • Dagens träning 75 minuter.
 • Plocka undan 10 minuter
 • Avslut 5 minuter