Truppgymnastik

Truppgymnastik

Truppgymnastiken är är en lagsport och den största tävlingsformen inom Svensk Gymnastik. Vi erbjuder träningsgrupper från 7 år och uppåt, vilka alla tränar för att tävla och längre upp i åldrarna tävla för att vinna,

Tre grenar ingår i tävlingsmomentet - fristående, tumbling och trampett. Vi tränar alla dessa moment, i olika former, vid varje träning i truppsektionen.

Truppgymnastik erbjuds från 7 år och uppåt.

Ålder:

 • Trupp, 7 – 9 år
 • Miniortrupp, 10 – 12 år
 • Ungdomstrupp, 13 – 14 år
 • Juniortrupp, 15 – 17 år

Trupp- och Miniortrupp är åldersindelade grupper, medan ungdoms- och juniortrupp är indelade efter tävlingsmålsättning med kunskapskrav.

Föreningens målsättning är att ha tävlande lag från sju år och uppåt, med deltagande både lokalt, riksmästerskap och på SM-nivå.

Se en film om truppgymnastik

 


Trupp

Trupp – tävlingsgrupp

Genom stationsträning, lek och redskapsbanor tränar gymnasterna på gymnastikens grundövningar. Vi använder oss av redskapen plint, bänkar, matta, satsbräda, trampett, airtrack, fasttrack och trampolin.

Detta gör vi på ett roligt och lekfullt sätt men samtidigt med fokus på rätt teknik. Under terminen varieras övningarna i redskapsbanorna och gymnasterna utmanas med gymnastiska övningar som framåt- och bakåtkullerbytta, huvudstående, handstående, brygga, hjulning, ljushopp.

Gymnasterna får även prova på truppgymnastikens tre grenar: trampett, tumbling och fristående.

Tjejer och killar tränar i skilda grupper

Våra tränare är utbildade av Svenska Gymnastikförbundet inom gymnastik.

Förkunskaper:
Förtur till de som gått Förtrupp eller Gymnsatica

Ålder:
7 - 9 år, gymnasten fyller minst 7 år under läsårets hösttermin

Föräldrar & anhöriga:
Gymnasterna gympar själva utan sina föräldrar i hallen. Är ert barn inte redo att träna utan sina föräldrar rekommenderar att en anhörig/förälder anmäler sig som hjälpförälder. Mer information om anmälan till att bli hjälpförälder finns här.

Antal träningar:
2 gånger per vecka, 1 x 105 minuter, 1 x 90 minuter

Tävling:
Ledare och gymnaster väljer tillsammans ut lämpliga tävlingar, anpassade efter gruppens nivå. Målet är att delta i tävling både höst och vår-termin

Lov & röda dagar:
Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider:
Trupp tränar på Rosenholm. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg:

 • Samling 5 minuter
 • Lek till uppvärmning 10 minuter
 • Stretch & grundpositioner 5 minuter
 • Redskapsbana och stationer 65 minuter alt.
 • Redskapsbana och stationer + friståendeträning 50 minuter
 • Lek till avslutning 10 minuter
 • Eventuellt bortplock 5 minuter
 • Avslut 5 minuter
Miniortrupp

Miniortrupp – tävlingsgrupp

Genom stationsträning, lek och redskapsbanor tränar gymnasterna på gymnastikens grundövningar. Vi använder oss av redskapen plint, bänkar, matta, satsbräda, trampett, airtrack, fasttrack och trampolin.

Detta gör vi på ett roligt och lekfullt sätt men samtidigt med fokus på rätt teknik. Under terminen varieras övningarna i redskapsbanorna och gymnasterna utmanas med svårare övingar.

Varje grupp sätter tillsammans med ledarna upp ett mål om nivå och tävlingsdeltagande. Träningarna anpassas efter gymnasternas nivå och intresse. I åldersgrupp miniortrupp placeras gymnasterna i grupp efter ålder och nivå. Tjejer och killar tränar i skilda grupper, mix-grupper kan förekomma – se respektive grupp.

Träningarna är uppdelade i Redskapsträning och friståendeträning.

Våra tränare är utbildade av Svenska Gymnastikförbundet inom gymnastik.

Förkunskaper:
Dessa grupper har stängt intag. Minst Trupp som förkunskap. Gymnast med tidigare erfarenhet kan erbjudas möjlighet till provträning eller plats i ”Breddgymnastik – Gymnastica”, för utvärdering eller utveckling.

Ålder:
10 - 12 år, gymnasten fyller minst 10 år under läsårets hösttermin

Föräldrar & anhöriga:
Gymnasterna gympar själva utan sina föräldrar i hallen. Är ert barn inte redo att träna utan sina föräldrar rekommenderar att en anhörig/förälder anmäler sig som hjälpförälder. Mer information om anmälan till att bli hjälpförälder finns här.

Antal träningar:
3 gånger per vecka, 2 x 120 minuter, 1 x 90 minuter

Tävling:
Ledare och gymnaster väljer tillsammans ut lämpliga tävlingar, anpassade efter gruppens nivå. Målet är att delta i tävling både höst och vår-termin.

Lov & röda dagar:
Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Vissa grupper kan erbjudas sommarträning.

Platser, dagar och tider:
Trupp tränar på Rosenholm och Chapman. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg:

Redskapsträning

Friståendeträning

 • Samling 5 minuter
 • Uppvärmning 10 minuter
 • Stretch & grundpositioner 5 minuter
 • Redskapsbana och stationer 80 minuter
 • Stretch 10 minuter
 • Eventuellt bortplock 5 minuter
 • Avslut 5 minuter

 

 • Samling 5 minuter
 • Uppvärmning 10 minuter
 • Stretch & grundpositioner 5 minuter
 • Friståendeträning 50 minuter
 • Stretch 10 minuter
 • Eventuellt bortplock 5 minuter
 • Avslut 5 minuter

 

Ungdomstrupp

Ungdoms trupp – tävlingsgrupp

Genom stationsträning och redskapsbanor tränar gymnasterna på gymnastikens grundövningar och mer avancerade övningar. Vi använder oss av redskapen plint, matta, satsbräda, trampett, airtrack, fasttrack och trampolin.

Detta gör vi med fokus på rätt teknik. Under terminen varieras övningarna i redskapsbanorna och gymnasterna utmanas med svårare övningar.

Varje grupp sätter tillsammans med ledarna upp ett mål om nivå och tävlingsdeltagande. Träningarna anpassas efter gymnasternas nivå och intresse. I åldersgrupp ungdomstrupp placeras gymnasterna i grupp efter ålder och nivå. Tjejer och killar tränar i skilda grupper, mix-grupper kan förekomma – se respektive grupp.

Träningarna är uppdelade i Redskapsträning och friståendeträning.

Våra tränare är utbildade av Svenska Gymnastikförbundet inom gymnastik.

Förkunskaper:
Dessa grupper har stängt intag. Minst Miniortrupp som förkunskap. Gymnast med tidigare erfarenhet kan erbjudas möjlighet till provträning eller plats i ”Breddgymnastik – Gymnastica”, för utvärdering eller utveckling.

Ålder:
13 - 14 år, gymnasten fyller minst 13 år under läsårets hösttermin

Föräldrar & anhöriga:
Gymnasterna gympar själva utan sina föräldrar i hallen

Antal träningar:
3 gånger per vecka, 2 x 120 minuter, 1 x 90 minuter

Tävling:
Ledare och gymnaster väljer tillsammans ut lämpliga tävlingar, anpassade efter gruppens nivå. Målet är att delta i tävling både höst och vår-termin.

Föreningens mål är att ha minst en grupp som tävlar på Nivå 2, SM-nivå.

Lov & röda dagar:
Under röda dagar har vi inte schemalagd träning. Vissa grupper tränar även termins-lov, se schema för respektive grupp.

Grupperna erbjuds sommarträning.

Platser, dagar och tider:
Ungdomstrupp tränar på Rosenholm. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg:
Träningsupplägg varierar mellan grupper och anpassas av huvudledaren under terminen. Träningstiden fördelas mellan redskapsträning, fristående och kondition/styrka

Juniortrupp

Juniortrupp – tävlingsgrupp

Genom stationsträning och redskapsbanor tränar gymnasterna på gymnastikens grundövningar och mer avancerade övningar. Vi använder oss av redskapen plint, matta, satsbräda, trampett, airtrack, fasttrack och trampolin.

Detta gör vi med fokus på rätt teknik. Under terminen varieras övningarna i redskapsbanorna och gymnasterna utmanas med svårare övningar.

Varje grupp sätter tillsammans med ledarna upp ett mål om nivå och tävlingsdeltagande. Träningarna anpassas efter gymnasternas nivå och intresse. I åldersgrupp Juniortrupp placeras gymnasterna i grupp efter ålder och nivå. Tjejer och killar tränar i skilda grupper, mix-grupper kan förekomma – se respektive grupp.

Träningarna är uppdelade i Redskapsträning och Friståendeträning.

Våra tränare är utbildade av Svenska Gymnastikförbundet inom gymnastik.

Förkunskaper:
Dessa grupper har stängt intag. Minst Miniortrupp som förkunskap. Gymnast med tidigare erfarenhet kan erbjudas möjlighet till provträning eller plats i ”Breddgymnastik – Gymnastica”, för utvärdering eller utveckling.

Ålder:
15 - 17 år, gymnasten fyller minst 15 år under läsårets hösttermin

Föräldrar & anhöriga:
Gymnasterna gympar själva utan sina föräldrar i hallen

Antal träningar:
3 – 4 gånger per vecka, 2-3 x 120 minuter, 1 x 90 minuter

Tävling:
Ledare och gymnaster väljer tillsammans ut lämpliga tävlingar, anpassade efter gruppens nivå. Målet är att delta i tävling både höst och vår-termin.

Föreningens mål är att ha minst en grupp som tävlar på Nivå 2, SM-nivå.

Lov & röda dagar:
Under röda dagar har vi inte schemalagd träning. Vissa grupper tränar även termins-lov, se schema för respektive grupp.

Grupperna erbjuds sommarträning.

Platser, dagar och tider:
Juniortrupp tränar på Rosenholm. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg:
Träningsupplägg varierar mellan grupper och anpassas av huvudledaren under terminen. Träningstiden fördelas mellan redskapsträning, fristående och kondition/styrka

Elit (Senior/Junior)

Elit (Senior/Junior) – tävlingsgrupp

Genom stationsträning och redskapsbanor tränar gymnasterna på gymnastikens grundövningar och mer avancerade övningar. Vi använder oss av redskapen plint, matta, satsbräda, trampett, airtrack, fasttrack och trampolin.

Detta gör vi med fokus på rätt teknik. Under terminen varieras övningarna i redskapsbanorna och gymnasterna utmanas med svårare övningar.

Varje grupp sätter tillsammans med ledarna upp ett mål om nivå och tävlingsdeltagande. Träningarna anpassas efter gymnasternas nivå och intresse. I åldersgrupp Juniortrupp placeras gymnasterna i grupp efter ålder och nivå. Tjejer och killar tränar i skilda grupper, mix-grupper kan förekomma – se respektive grupp.

Träningarna är uppdelade i Redskapsträning och Friståendeträning.

Våra tränare är utbildade av Svenska Gymnastikförbundet inom gymnastik.

Förkunskaper:
Dessa grupper har stängt intag. Minst Miniortrupp som förkunskap. Gymnast med tidigare erfarenhet kan erbjudas möjlighet till provträning eller plats i ”Breddgymnastik – Gymnastica”, för utvärdering eller utveckling.

Ålder:
15 – 17+ år, gymnasten fyller minst 15 år under läsårets hösttermin

Föräldrar & anhöriga:
Gymnasterna gympar själva utan sina föräldrar i hallen

Antal träningar:
3 – 4 gånger per vecka, 2-3 x 120 minuter, 1 x 90 minuter

Tävling:
Ledare och gymnaster väljer tillsammans ut lämpliga tävlingar, anpassade efter gruppens nivå. Målet är att delta i tävling både höst och vår-termin.

Dessa grupper tävlar på SM-nivå.

Lov & röda dagar:
Under röda dagar har vi inte schemalagd träning. Grupperna tränar även termins-lov, se schema för respektive grupp.

Grupperna sommartränar.

Platser, dagar och tider:
Elit tränar på Rosenholm. För tider och dagar – se respektive grupp.

Träningsupplägg:
Träningsupplägg varierar mellan grupper och anpassas av huvudledaren under terminen. Träningstiden fördelas mellan redskapsträning, fristående och kondition/styrka