Nyheter

God julhälsning från KGF!

  • 21 dec 2015
Från oss alla till Er alla!

Påminnelse - obetald faktura!

  • 8 dec 2015

Vid genomgång av föreningens ekonomi saknar KGF ca 150st inbetalningar vilket motsvarar ett belopp på ca 72 000 kr (i obetalda terminsavgifter). Trots flera påminnelser som skickats ut både via mail och genom att styrelsemedlemmar har ringt runt till föräldrar för att påminna om betalning kvarstår att många ännu inte betalt avgiften. Då en del av terminsavgiften ska täcka ert/era barns olycksfallsförsäkring/-ar under träning är det av yttersta vikt att fakturan betalas in i tid! Med anledning av detta har KGF:s styrelse fattat beslut om att barn som inte har sin terminsavgift inbetald senast under december månad kommer inte att få påbörja sin träning i januari 2016.