Nyheter

Vi fortsätter träna efter påsk!

  • 9 apr 2020

Förra veckan meddelande föreningen att all träning pausas till efter påsklovet till följd av anvisningar från folkhälsomyndigheten kring coronavirusett. Vi kollar läget med styrelsen vad som gäller nu.

 

Hej, vad var anledningen till att träningsverksamheten stoppades förra veckan?

Bakgrund var att myndigheterna sa att idrottsrörelsen behöver anpassa verksamheten för att minska spridningen av Coronaviruset. Man var något otydlig i anvisningarna och vi bedömde det som svårt att fortsätta bedriva träning inomhus över huvud taget. Detta backade myndigheten ifrån redan dagen efter och förtydligade råden, vilket även våra förbund hjälpte till med.

 

Vad är rekommendationerna just nu då?

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning

 

Hur ska aktiviteterna anpassas och vad innebär det för föreningen?

Vi har gjort den riskanalys som Folkhälsomyndigheten tagit fram och identifierat fyra områden där vi behöver genomföra åtgärder för att kunna återuppta träningen. Vi har även varit i kontakt med det lokala smittskyddet i Region Blekinge och stämt av att vi tänker rätt. Det vi behöver förbättra är:

· Tydlig skyltning av råd från Folkhälsomydigheten

· Begränsa antalet aktiva i lokalerna

· Minska moment med närkontakt

· Möjliggör avtorkning av redskap


Hur tänker ni kring begräsning av antalet aktiva i lokalerna?

Vi började redan innan påskuppehållet med ett anpassat schema där vi skapade mer luft i lokalerna. Nu justerar vi schemat ytterligare och vi gör det främst genom att öppna upp den nybyggda A-hallen för verksamhet.


Ytterligare justeringar av träningstiderna som vi nu verkställer är flytt av vissa grupper från Af Chapman och Spandelstorp till våra nya lokaler på Rosenholm, allt för att förhindra trängsel.


Vi kommer just nu inte heller återstarta våra barngrupper (Barn 1-3) där förälder tränar tillsammans med sitt barn. Där kan vi vara fler än 50 personer samtidigt och vi har svårt att motivera att samla en blandning av föräldrar och så små barn inomhus i nuläget.


Hur gör ni för att minska momenten med närkontakt?

Egentligen utövar vi ingen sport som kräver närkontakt, men ibland uppstår situationer när vi behöver passa gymnaster i svårare övningar. Även våra gruppmoment i friståendeprogrammen eller stunts inom Cheer är problematiska. Här får ledarna i sin träningsplaneringen fundera ut övningar där närkontakten undviks.


När vi minskar antalet aktiva i lokalerna kan vi också skapa mer luckor mellan gymnasterna. Äldre gymnaster kan ta till sig av instruktioner att inte stå för nära varandra, men de yngre måste aktiveras med stationer i hela lokalen för att undvika köbildning.


Har ni gjort ytterligare för att minska risken för smittspridning?

Vi köper in och monterar "hygienstationer" i våra träningshallar. Tanken är att gymnasterna ska torka av redskapen de använt innan de lämnar över dem till nästa grupp.


Är det något ytterligare aktiva och föräldrar behöver tänka på inför kommande vecka?

Först och främst, den som är sjuk ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. 


Barn och föräldrar möts utomhus för att undvika trängsel i våra lokaler. Ledarna kommer möta upp de små barnen i entrén och där omedelbart tvätta händerna. Märk också upp barnets vattenflaska med för- och efternamn.


Det är också viktigt att städningen av A- och B-hall sköts ordentlig. Där har barnens föräldrar en avgörande roll och närvaro på gruppens tilldelade städtid är viktig.


Hur får grupperna mer information om förändringarna inför kommande vecka?

Respektive grupp kommer under påskhelgen få information från sina ledare när gruppens första träning är samt hur träningstiderna förändrats. Det är också viktigt att veta att ledarna fortfarande har full rätt att på eget initiativ ställa in enstaka eller en längre period av träningar till följd av oro för sin egen eller sin omgivnings hälsa. 


Kan det bli ytterligare förändringar?

Ja, givetvis fortsätter vi anpassa vår träning efter råd från myndigheter och förbund. 

 

Det blev kanske en annan vår än vad ni hoppats på i KGF?

Ja, verkligen. Föreningen fyller 100 år i år och vi hade tänkt fira både det och invigningen av våra nya lokaler tillsammans med våra medlemmar. Detta får nu tyvärr vänta.

Våra aktiva hade också stora planer vad gäller tävlingar inom truppgymnastik och cheerleading den här våren. Men nu blir det att gå tillbaka till grundträning för att komma igen med ytterligare färdigheter inför kommande tävlingar.

Att vi kan börja använda våra nya lokaler är dock något vi alla längtat efter och nu när de står färdiga blir det ett ganska schysst tröstpris i en annars ganska dyster vår. 

 

Flera idrottsföreningar kämpar med ekonomin nu när deras inkomster förändrats till följd av coronaviruset. Hur har KGF det med ekonomin?

Vi är en ideell förening utan anställd personal och vi är inte beroende av inkomster från arrangerande av  tävlingar och andra publika evenemang för att hålla budget. Vi hann avboka tävlingsresor och har inte gått in i några avtal som vi nu lider ekonomiskt utav. Ekonomin är därför inget problemområde för oss.


Några sista ord innan vi stänger frågestunden?

Ja, styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en glad påsk. Passa på att njuta ute av det fina vårvädret så ses vi på träningarna nästa vecka. Missa inte en chans till rörelseglädje, utan lägg påskäggen extra högt upp i år!


Styrelsen KGFkarlskronagf@hotmail.se


Källor

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/


Gymnastikförbundet

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/


Cheerförbundet

http://www.cheerleading.se/nyheter/?ID=155145&NID=681088