Nyheter

Information till samtliga medlemmar om Rikstruppen 2 (RT 2)

  • 26 feb 2017

Som vi tidigare meddelat arrangerar Karlskrona GF rikstävlingen RT2 den 7-9 april 2017. Det är 48 lag anmälda med totalt 800 gymnaster. Från KGF deltar fyra lag från träningsgrupperna Förtrupp2 F3, Minior F1, Minior F2 samt Ungdomstrupp F1.

 

Tävlingen kommer äga rum i Idrottshallen, där vi även har tillgång till Östersjöhallen för uppvärmning. Gymnaster och ledare erbjuds boende på gymnasieskolorna Ehrensvärdska, Af Chapman och Törnströmska, alla i Karlskrona centrum. På Törnströmska gymnasiet kommer vi också ha tillgång till matsalen för utspisning av tävlingsdeltagarna. Ett väldigt bra upplägg tycker vi då allt är samlat på Trossö!

Vi, KGF:s tävlingskommitté, är i behov av väldigt många volontärer för att få en tävling av den här storleken att gå runt. Förutom att det behövs volontärer vid själva tävlingen, så behövs det även hjälp vid boende och matsal.

Som vi ser det är tävlingen inte bara är en angelägenhet för de direkt inblandade lagen utan för hela föreningen. Förutom att tävlingen ger inkomster som kommer samtliga föreningens medlemmar till gagn, så sätter arrangemanget även KGF och Karlskrona på kartan som en stark förening, en bra tävlingsstad och ett trevligt resmål.

Vi kommer därför fördela arbetsuppgifterna till föreningens samtliga träningsgrupper (ej knatte- och barngrupper) och skicka ut kallelser via mail till gymnasternas anhöriga. T.ex. skulle det kunna bli så att en kallelse går ut till Förtrupp2 F2/F3 om att föräldrar till barn i denna grupp skall sköta entrén under lördagen.

För ungdomstrupp F2 och F3 samt Juniortrupp M1 ser vi gärna att både gymnaster och föräldrar deltar som volontärer. Ni som har barn i flera grupper väljer själv vilken grupp som passar er bäst.

En träningsgrupp kommer alltså att få ett plats- och tidsavgränsat ansvarsområde. Detta gör det lättare för oss att administrera, samtidigt som det blir något för gruppen att samlas kring, vilket ger mervärde i stunden och på sikt.

Är det någon av er som vill hjälpa till före och under tävlingen utöver det som ni blir kallade till får ni gärna kontakta oss.

Detsamma gäller även om du är företagare och tycker att detta är ett lysande tillfälle att synas i ett glatt och positivt sammanhang. Vi kan erbjuda fina möjligheter att exponera just ditt företag för både publik och deltagare.

Karlskrona GF, tävlingskommittén

tavling.karlskronagf@gmail.com