Nyheter

Ny anmälnings- och betalningsrutin för KGF:s medlemmar

  • 15 dec 2016


NY BETALNINGSFUNKTION

 

Från och med vårterminen kommer betalningsrutinerna till våra gymnastikgrupper att vara förändrade. Detta gäller betalningar avseende terminsavgifter, läger och bussresor där vi under de senaste åren skickat ut mailfakturor. Vi har tagit del av hur liknande gymnastikföreningar hanterar sina betalningar och funnit att denna rutin används av flera föreningar runt om i Sverige.

Denna förändring innebär framförallt att anmälan till en av KGF:s aktiviteter är sammanlänkad med en betalningsfunktion. På detta sätt slipper vi e-postfakturor vilket vi hoppas ska innebära en förenkling både för Er och för oss som är ansvariga för faktureringen. Vi kommer dock inte helt ifrån hanteringen av e- postfakturor då alla klädesköp som görs direkt av KGF även fortsättningsvis kommer att ske med utskick av e-postfaktura.

 

A.    Anmälan

i. Inför varje terminstart kommer en inbjudan via e-post att skickas ut till Er med tydlig information om vilken träningsgrupp/-er som gymnasten/-erna är placerade i. I inbjudan står också upplysningar om sista anmälningsdatum.

ii. I meddelandet står också att Ni är garanterad en plats först efter att anmälan och betalning gjorts via anmälningsfliken ”Anmälan görs här!” i Sportadmin, www.karlskronagf.se

iii. För att behålla platsen i träningsgruppen måste anmälan och betalning genomföras inom den angivna tiden, annars kommer platsen att erbjudas gymnaster från KGF:s kölista.

 

B.     Betalning

i. När anmälan genomförts via KGF:s hemsida länkas Ni automatiskt och direkt vidare till en extern betalningsfunktion.

ii. Betalningskort som fungerar att betala med är: Visa och Mastercard.

iii. När betalning genomfört skickas ett e-postmeddelande till Er som bekräftelse på att köpet har genomförts korrekt.

 

C.    Utvärdering

Styrelsen kommer mot slutet av nästa år att utvärdera hur betalningsfunktionen fungerat och utifrån detta resultat fatta beslut om huruvida föreningen även fortsättningsvis ska använda denna anmälnings- och betalningsrutin. Vi tar givetvis tacksamt emot Era synpunkter på hur Ni upplever detta betalningsförfarande. 


Har Ni frågor eller synpunkter på vår nya betalningsrutin? Välkomna att höra av Er, gärna via mail, till Ann Lundin, Annelie Cedergren eller Catharina Ericsson (kontaktuppgifter hittar Ni på vår hemsida).

Bidrag för tävlingskläder

  • 12 dec 2016
Från och med år 2017 kommer det att finnas möjlighet att via vår nya klädfond ansöka om bidrag för inköp av tävlingskläder. Styrelsen återkommer på nyåret med mer information om de villkor som ska gälla för att vara berättigad att ansöka detta bidrag.Mvh Styrelsen