Nyheter

Sommarläger förtrupp flickor

  • 26 jul 2016
Dags att anmäla ert barn som går i förtrupp 2 till sommarläger. Mer info finns att läsa under sidan truppgymnastik.OBS! Detta läger avser enbart flickor födda 07 och 08 samt flickor som går i förtrupp 2.

Ekonomisk hjälp!

  • 7 jul 2016

Allmänt upprop från KGF;s Hallbyggnadsgrupp om finansieringshjälp.

Detta mail går till alla er som har barn och ungdomar i föreningen, vi är totalt ca 600 som detta mail går till.

Vi har under flera år arbetat med och haft för avsikt att bygga till gymnastikhallen i Rosenholm, detta så att många fler kan få träna där. Vi vill få bort köerna in till föreningen. Idag kan vi inte ta in alla som vill pga. platsbrist. Hallen kommer att bli mer än dubbelt så stor med fler gropar, separat fristående rum, separat styrketräningsrum och flera omklädningsrum. Vi kommer även att samarbeta med Handikappidrottsföreningen.

Vi har idag fått ihop 18,1 milj. kronor.

Hallen kostar 22 milj. att bygga utrustad.

Vi har alltså ett glapp på 3,9 milj. som vi behöver få finansieringshjälp med. Glappet har uppstått pga. att Allmänna Arvsfonden inte gav oss det belopp som vi trott på, utan vi fick 5,2 milj. Vi håller alltså därför att falla på mållinjen, dessutom i ett sent läge…

Vi har bygglov och ett byggföretag som är berett att börja bygga nu i aug om vi kan lösa finansieringen.

Många av er föräldrar jobbar i mindre eller större företag eller rent av äger företag. Kommunen har redan bidragit med en stor del av finansieringen.

Vi ber er därför att efterhöra med era respektive företag om de kan tänka sig att sponsra vår verksamhet med en penning. Naturligtvis är alla andra också välkomna om ni har privata möjligheter att sponsra. Vi har inga krav på storlek alla bidrag är välkomna. Målsättningen är ju att få ihop så mycket pengar att vi kan starta bygget på utsatt tid. Det är med andra ord bråttom.

KGF har enbart verksamhet för barn och ungdomar, så pengarna går till ideell verksamhet. Vi har inga anställda, utan bara ideella eller arvodesanställda ledare som ni vet.

Har ni möjlighet eller har frågor om bidrag så kontakta Tommy Melin Ordförande i KGF. På mail:melin.tommy@telia.com.

Med vänlig hälsning

Projektgruppen för Hall tillbyggnaden