Nyheter

Inbjudan till KGF årsmöte 2021

  • 25 feb 2021
Karlskrona Gymnastikförening bjuder in alla medlemmar till digitalt årsmöte:
Söndagen den 21 mars kl 14.00-16.00. 
VarÅrsmötet kommer pga. Corona att genomföras digitalt i MS Teams
AnmälanAnmälan till årsmötet skickas till info@karlskronagf.se senast 13 mars. Länk till Teams-mötet kommer att skickas till din mailadress efter anmälan.
MotionerÅrsmötet är medlemmarnas tillfälle att göra sina åsikter hörda. Har man förslag på vad föreningen kan förbättra eller att tänka nytt, så är det här man gör det. 
Förslag från medlem (motion) skickas till styrelsen via info@karlskronagf.se senast den 28 februari.
HandlingarAlla handlingar inför mötet kommer att vara tillgängliga digitalt på vår hemsida. Ni hittar dem härDär kan ni även läsa mer om de regler som omgärdar årsmötet, tex deltagande och rösträtt.
Varmt välkomna!

Träningsavgifter vårterminen 2021

  • 14 feb 2021

Nu har träningsavgifter vårterminen 2021 beslutats av styrelsen. Coronaviruset och dess påverkan på terminsstart, träningsmängd och övriga begränsningar har beaktats och träningsavgifterna har justerats utifrån detta.


Fakturorna kommer skickas ut via e-post under kommande vecka och för att få återuppta träningen efter sportlovet krävs betald träningsavgift.


Läs mer om avgifterna här


Angående avgifter för andra föreningar i Gymnastikens hus

  • 9 feb 2021
Angående nyheten som SVT publicerat avseende de avgifter KGF tar ut för att nyttja redskapen i Gymnastikens hus.
Karlskrona gymnastikförening (KGF) har köpt redskap och övriga inventarier för flera miljoner för att kunna färdigställa Gymnastikens hus på Rosenholm till att bli sydöstra Sveriges modernaste gymnastikanläggning. I projektet som inleddes 2017 har Karlskrona kommun stått för byggnaden, medan KGF för redskapen och anpassningen av byggnaden för dessa. Detta har finansierats dels genom riktade bidrag till KGF från Allmänna arvsfonden (5 Mkr) och Blekinge idrottsförbund, RF (0,4Mkr), men även med eget kapital (1,4Mkr).
KGF skriver avtal och tar ut avgift av de som vill nyttja lokalerna i Gymnastikens hus utanför skoltid. Avgiften är en timkostnad och baseras på hur mycket avtalsparten avser nyttja lokalerna under året. 
Avgiften täcker bl.a. de kostnader som KGF har för städ- och förbrukningsmateriel samt enklare underhåll, vilket vi genom vårt avtal mot Karlskrona kommun har ett ansvar för.
Avgiften täcker också en slitageavgift framräknad för de inventarier KGF äger. Leverantörerna har beräknat livslängden på redskapen till mellan 5-10 år och efter detta behöver de ersättas med motsvarande nya redskap. KGF anser att det är de som använder redskapen nu som ska betala för slitaget och framtida utbyte. Vi kan inte räkna med att få nya bidrag om 10 år och vi vill inte lämna över till framtidens gymnaster att betala för historiskt slitage.
KGF avsätter därför i vår budget en post motsvarande vår förenings del av avgifterna. Vi har anpassat våra medlems- och träningsavgifter efter dessa kostnader och vi räknar med att andra föreningar som vill nyttja denna toppmoderna anläggning gör detsamma. Har man begränsade ekonomiska möjligheter får avtalsparten minska sin beläggning, dvs tid i hallen eller göra mindre kostsamma tillval av redskap.
Styrelsen Karlskrona GF har ett ansvar gentemot föreningens medlemmar att inte ta på sig kostnader 
för andra förenings slitage. Istället måste vi sätta upp avgifter som motsvarar de andra föreningarnas nyttjande av KGF redskap och övriga inventarier samt användande av de förbrukningsmateriel vi tillhandahåller. Avgiftens storlek och syfte har granskats och godkänts av Riksidrottsförbundet och gymnastikförbundets ekonomer. 
I medier har det nämnts en avgiftshöjning med 1100%, vilket är en felaktig uppgift. A-hallen är ny och prissättningen är den som presenterats när hallen invigdes. B-hallen, som andra föreningar tidigare har använt kostnadsfritt, har höjts från 0 till 45:-/h enligt resonemanget om att betala för slitaget på de redskap man använder.

SVT - Ny hyra i gymnastikhallen – 1100 procent dyrare än tidigare
SVT - Karlskrona GF: Därför måste vi ta ut avgiften
Styrelsen KGF

KGF - Vår förening

  • 7 feb 2021

Med jämna mellanrum får vi frågor till föreningen som ger oss en hint om att alla kanske inte är medvetna om att de är medlemmar i en ideell förening samt vad det innebär.

Vi får känslan att somliga tror att Karlskrona gymnastikförening (KGF) är ett företag som man köpt en tjänst av, att allt redan är bestämt eller att man som gymnast/förälder helt saknar möjlighet att vara med och påverka. Vi tycker därför att det är extra viktigt att berätta vilka vi är, vi som är KGF.

KGF är ideell förening och utgörs av sina nu 950 medlemmar, vilka är mellan 2 till 80 år och sysslar med gymnastik, cheerleading och parkour. Truppgymnastiken är vår största verksamhet sett till fördelning av medlemmar (45%) och därefter kommer barngymnastiken (33%). Medlemsantalet växer med ca 10% årligen.

Fler får börja träna!

  • 7 feb 2021
Nya regler som börjar gälla 2021-02-08