RT2 2017 är över – Tack alla volontärer!

  • 10 apr 2017


Karlskrona gymnastikförening har i helgen arrangerat rikstävlingen RT2, det största evenemang föreningen någonsin åtagit sig. Tävlingen har varit väldigt lyckat för KGF, både resultatmässigt där brons till ett av våra lag är det mest framträdande, men också ur genomförandesynpunkt. Många är de ledare, publik, domare och gymnaster som tackat för en väl genomförd tävling. Detta har vi er volontärer att tacka för. Utan er hade denna tävling aldrig gått att genomföra på detta välorganiserade och varma sätt som besökarna beskriver det.

Många är ni föräldrar, gymnaster och ledare som ställt upp och arbetat på och kring tävlingen i roller som entrevärd, skolvakt, utspisningspersonal och redskapsbärare. Fantastiska är ni och ni förtjänar ett stort tack!

Nu återstår för oss utvärdering och balansräkning för att se om detta är något föreningen vill åta sig igen om något år. Har ni tankar eller synpunkter så får ni gärna höra av er till oss via tavling.karlskronagf@gmail.com.

Med vänlig hälsning

Mariella Maxon & Daniel Gunnergård