Städning av Gymnastikhallen Rosenholm - En gemensam angelägenhet

  • 5 okt 2020
I Karlskrona GF bedriver vi ingen försäljning av lotter kläder eller dylikt för att samla in pengar. Däremot behöver vi hjälp av er föräldrar vid städningen av våra lokaler på Rosenholm
Städningen av Rosenholms gymnastikhall sköts av grupperna som tränar där. Då vi är flera föreningar och många grupper som delar på ansvaret innebär det i nuläget endast ett städtillfälle per termin och grupp. Städningen är väldigt viktigt, i synnerhet i förkylningstider. Vi märker direkt när det slarvats med städningen och det är tyvärr lång tid mellan städningarna om ett tillfälle glöms bort eller lockar för få föräldrar och då blir halvgjort.
Det finns ett städschema som anger när respektive grupp har sin städning, vilket också meddelas gruppen i form av e-post och kallelser. Vi städar A-hallen på lördagar och B-hallen på söndagar, båda dagarna kl 07.00-09.00 för att hinna färdigt innan träningen börjar. Kan man inte komma på den egna gruppens städtillfälle går det bra att komma helgen före eller efter istället. Barn- och knattegrupperna som endast tränar på Spandelstorpskolan är befriade från städning. 
Varför köper föreningen inte bara städningen och lägger kostnaden som en del av avgifterna? Vi anser att det är viktigt att ha en inkluderande idrott där avgifterna hålls så låga som möjligt. Dessutom ser vi det som ett utmärkt tillfälle då föräldrarna kan träffas sinsemellan och även träffa gruppens ledare. En del av det svenska föreningslivet där delaktighet bygger gemenskap.
I veckan kommer kallelser skickas ut till samtliga grupper inför höstens städtillfällen. Bästa sättet att hålla reda på förenignens nyheter, utskick och kallelser är att ladda ned  SportAdmins medlemsapp.
Gällande städschema återfinns härFrågor via vår FAQ eller via info@karlskronagf.se