Nu är det dags för årsmöte

  • 14 feb 2022

image: Nu är det dags för årsmöte

Karlskrona Gymnastikförening bjuder in alla medlemmar till årsmöte söndagen den 20 mars kl 14.00-16.00.

Mötet hålls i våra lokaler på Rosenholm, men det finns också möjlighet att delta digitalt.

Anmälan

Anmälan till årsmötet skickas till info@karlskronagf.se senast 13 mars.

Motioner

Förslag från medlem (motion) ska skickas till styrelsen via info@karlskronagf.se senast den 27 februari. Detta gäller även nomineringar till hedersmedlem.

Handlingar

Alla handlingar inför mötet samlas på karlskronagf.se. Där kommer även protokoll efter mötet att återfinnas.

Varmt välkomna!