Hjälp med städ och tävling

  • 7 okt 2023

Hej,

Vi vill med detta utskick vädja till er vårdnadshavare då vi behöver er hjälp. I föreningen bedriver vi ingen organiserad försäljning av kakburkar eller liknande. Vi kräver inte heller att ni ska skjutsa era barn till tävlingar.

Det vi däremot behöver hjälp med är städning av våra gymnastikhallar. Detta görs en gång per termin/grupp. Utöver städning önskar vi också att fler av er anmäler er som volontärer till den tävling vi arrangerar varje termin. 

Som det ser ut i dagsläget är engagemanget och intresset inte tillräckligt stort. I vissa grupper sluter man upp mangrant medan andra grupper representeras av fåtalet vårdnadshavare. 

Ibland kör det ihop sig och städning eller deltagande vid tävlingsarrangemang blir en omöjlighet. Det har vi som styrelse full förståelse för. Just därför vädjar vi till er som kan att ställa upp och hjälpa föreningen.

Om du är osäker på när just ditt barns grupp har städning, kontakta ansvarig ledare. 

Med hopp om stort deltagande och engagemang / Styrelsen